Alan erikoistuntemus

Käyttämämme taloushallintojärjestelmä Maestro sopii hyvin toimialalle.

Kiinteistömassa on suuri ja taloutta seurataan talokohtaisesti. Ostojen kirjauksesta alkaen tapahtumat kirjautuvat oikein laskentakohteille ja samalla taloushallinnon järjestelmällä hallinnoidaan yrityksen käyttöomaisuus. 

Pystymme hoitamaan raportoinnin asiakkaan tarpeiden mukaan, laskentakohteittain ja neliöhintaisen kustannusseurannan tarpeet huomioiden esimerkiksi vuokranmääritystä varten. Tunnemme toimialan erityispiirteet, kuten jälkilaskelmat ja asuintalovarauksen. Pystymme auttamaan talousarvioiden laatimisessa huomioiden jälkilaskelmien vaikutukset seuraavan vuoden vuokranmäärittelyyn Aran ohjeistukset alalle huomioiden. 

Alalla on yleisesti käytössä erilaisia vuokranhallintajärjestelmiä, ja ohjelmistointegraatioiden avulla saamme tiedot suoraan kirjanpitoon ja myyntireskontraan.

Laptop with blank screen on table.

Olemme apunasi

  • Autamme investointisuunnitelmien tekemisessä
  • Laadimme kassaennustelaskelmat investointitarpeet huomioiden
  • Autamme omarahoitusosuuksien laskennassa liittyen esimerkiksi Aran erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin