Alan erityistuntemus

Sosiaalialalla korostuu palkkahallinnon erityisosaaminen, joka on alan työehtosopimukset huomioiden merkittävä kokonaisuus. Lisäksi viime aikoina sosiaali- ja terveysalan yrityksissä on tapahtunut suuria muutoksia. Lakisäädökset ovat muuttuneet, GDPR asettaa omat haasteensa potilastietojen käsittelyssä ja asiakkaiden odotukset palvelun laadusta ovat kasvaneet.

Ammattitaidolla toimivat, ja erityisesti kasvavat sote-alan yritykset tarvitsevat rinnalleen kumppanin, joka huolehtii ammattimaisesta taloushallinnosta, ja ottaa huomioon alan erityispiirteet. 

Usein työntekijöitä on paljon ja palkanlaskentaprosessien on oltava kunnossa, jotta homma hoituu oikein ja ajallaan. Alan työehtosopimuksina käytettävien sosiaalipalvelu- ja yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimukset ovat mutkikkaita ja niiden tulkinta on ajoittain haastavaa, jolloin alan tuntemisesta on erityistä hyötyä. 

Raportoinnissa asioita seurataan useiden laskentakohteiden kautta, esimerkiksi eri toimintojen tai toimipisteiden kautta. Yhteiset kulut allokoidaan sovittujen sääntöjen perusteella kuukausittain.  

Osa toimialan palveluista on arvonlisäverovelvollista, ja osa ei. Vähennyksien kohdistaminen oikein on tärkeää.

Laptop with blank screen on table.

Alan erityispiirteitä

  • Julkiset kilpailutukset, viranomaisraportointi ja lainsäädännön noudattaminen ovat olennainen osa toimintaa. 
  • Suuri henkilöstömäärä
  • Toimialalle tyypilliset ja vaativat työehtosopimukset (yksityinen sosiaalipalveluala ja yksityinen terveyspalveluala) edellyttävät osaavaa tulkintaa 
  • Työajanseurannassa ja laskutuksessa käytetään alan erityistarpeisiin soveltuvia järjestelmiä