1. Johdanto

Me, Mediatili Oy (”Yhtiö”), käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja keräämme niiden avulla tiettyjä henkilötietoja verkkosivujamme käyttävistä henkilöistä. Tässä tietosuojaselosteessa selvitämme mm. käyttämiemme evästeiden tyypin, niiden käyttötarkoituksen ja evästeisiin liittyvät valinnat, jotka voit tehdä. Tietosuojaseloste kuvaa myös oikeuksiasi meitä kohtaan ja sitä, kuinka saat henkilötietojesi käsittelyä koskevat oikeutesi voimaan.

2. Kuka on rekisterinpitäjä?

Mediatili Oy

Olavinkatu 44 A Possentornit, 3.krs, 57100 SAVONLINNA
Puh. 044 575 5819, faksi (015) 57 55 635
Y-tunnus: 0685748-6

3. Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstipohjainen tiedosto, joka sijoitetaan tietokoneeseesi, matkapuhelimeesi tai vastaavaan laitteeseen ja joka sisältää tietoja verkkosivuilla navigoinnistasi. Käytössä on tilapäisiä ja pysyviä evästeitä. Tilapäiset evästeet, ts. istuntoevästeet, tallennetaan laitteeseesi, kunnes suljet verkkoselaimen. Pysyvillä evästeillä on vanhentumispäivä. Kun kyseinen päivämäärä on umpeutunut, eväste poistetaan palatessasi verkkosivulle, joka on luonut sen.

Evästeet voivat olla ”ensimmäisen osapuolen evästeitä” tai ”kolmannen osapuolen evästeitä”. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka Yhtiö on sijoittanut verkkosivuille. Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka on sijoittanut verkkosivuille jokin muu taho kuin Yhtiö.

4. Evästeet

Evästeillä voimme kerätä tietoja sivustomme käytöstä. Näitä tietoja ovat muun muassa

  • käytetyt selaimet ja käyttöjärjestelmät,
  • viitesivustojen (liikenteen alkuperän) toimialueet,
  • vierailujen päivämäärä, aika, määrä ja kesto,
  • se, mitä sivuja ja elementtejä on katsottu,
  • se, mitä linkkejä, painikkeita tai muita kohteita on napsautettu
  • ja mitä lomakkeiden tekstikenttiin on kirjoitettu.

Evästeissä voi olla selaimessasi yksilöllisiä tunnuksia, jotka ovat yleensä satunnaisia numeroita ja kirjaimia sisältäviä merkkijonoja. Niiden avulla voimme tunnistaa selaimesi, kun palaat sivustollemme.

Käytämme sekä ensimmäisen osapuolen (Mediatilin määrittämät) että kolmannen osapuolen evästeitä (muun toimittajan kuin Mediatilin määrittämät), jotka välittävät tietoja kyseiselle kolmannelle osapuolelle, kun vierailet Mediatilin sivustossa.

Evästeillä myös seurataan reaktioitasi sinulle lähetettäviin sähköposteihin. Näin tiedämme, olemmeko onnistuneet viestin välittämisessä sinulle.

Tietojen keruusta kieltäytyminen

Voit lopettaa evästeisiin perustuvan tietojen keräämisen milloin tahansa säätämällä selainasetuksia tai peruuttamalla keräysluvan kolmansien osapuolten sivuilla (lisätietoja on alla olevassa taulukossa). Huomaa, että jotkin sivustomme ominaisuudet edellyttävät evästeiden käyttöä. Evästeasetuksia käsitteleviä ja niiden muuttamisessa auttavia sivustoja on paljon, kuten aboutcookies.org.

Keräämme joitakin tietoja evästeiden kautta yllä kuvatulla tavalla seuraavien palveluntarjoajien avulla. Jos et halua poistaa evästeiden seurantaa käytöstä kokonaan (selainasetuksista), voit peruuttaa luvan yksittäisiltä kolmansilta osapuolilta alla olevista linkeistä.

Evästeen toimittajaEvästeen käyttötarkoitusLue lisääTietojen keruusta kieltäytyminen
Google AnalyticsSivuston tietojen mittaaminen ja kehittäminenLue lisääTietojen keruusta kieltäytyminen
FacebookAsiaankuuluvien mainosten toimittaminenLue lisääTietojen keruusta kieltäytyminen
Google AdsAsiaankuuluvien mainosten toimittaminenLue lisääTietojen keruusta kieltäytyminen
LinkedInAsiaankuuluvien mainosten toimittaminenLue lisääTietojen keruusta kieltäytyminen

Huomaa, että nämä kieltomekanisimit toimivat selaimeen asetettavien evästeiden avulla. Tämän takia evästeiden käytön on oltava sallittu selaimessa, jotta näitä asetuksia voidaan käyttää. Jos poistat tai tyhjennät evästeet tai vaihdat käyttämääsi selainta, nämä asetukset on määritettävä uudelleen.

5. Mikä oikeusperuste yhtiöllä on henkilötietojesi käsittelyyn?

Yhtiö käsittelee henkilötietojasi edellä mainitulla tavalla saatuaan sinulta suostumuksen, jonka annat vieraillessasi verkkosivuillamme.

6. Voinko estää evästeiden tallennuksen?

Jos et halua sallia evästeiden tallentamista laitteeseesi, voit tavallisesti estää sen kokonaan tai osittain verkkoselaimesi asetuksista. Tietyissä verkkoselaimissa voit esimerkiksi valita, että kaikki evästeet estetään, vain ensimmäisen osapuolen evästeet hyväksytään tai evästeet poistetaan sulkiessasi verkkoselaimen. Verkkoselaimen asetusten kautta voit myös poistaa evästeet, jotka on tallennettu jo aiemmin.

Muista, että jos poistat tai estät evästeet, et välttämättä voi enää käyttää verkkosivuamme ja palveluamme.

7. Kenelle tulemme jakamaan henkilötietojasi?

Kolmannen osapuolen evästeillä kerättävät henkilötiedot luovutetaan myös evästeen tarjoavalle kolmannelle osapuolelle (katso taulukko kohdassa 4). (Google tallettaa osan käsitellystä tiedosta. Se tullaan käyttämään tilastointiin, mutta ei koskaan yksittäisen käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseksi)

Yhtiö tekee kaikki kohtuulliset lakisääteiset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisella ja riittävällä suojaustasolla siirrettäessä tai jaettaessa tietoja valituille kolmansille osapuolille. Yhtiö voi myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille, jos olemme lain mukaan velvollisia tekemään niin. Jos Yhtiön toiminta myydään kokonaan tai osittain, Yhtiö voi siirtää henkilötietosi toiminnan mahdolliselle ostajalle.

8. Siirretäänkö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 

Henkilötietojasi tullaan käsittelemään EU/ETA-alueella.

9. Oikeutesi

Sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, jotka voit saattaa voimaan Yhtiöön nähden. Seuraavassa on kooste näistä oikeuksista. Jos haluat täydet tiedot oikeuksistasi, katso EU:n yleinen tietosuoja-asetus, luvut 3–5.

(a) Käyttöoikeus/rekisteriote

Sinulla on oikeus tietää, mikäli Yhtiö käsittelee henkilötietojasi. Jos yritys käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tietää mm. mitä henkilötietoja Yritys käsittelee, käsittelyn tarkoitus, henkilötietojen ulkopuoliset vastaanottajat, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ja henkilötietojen säilytysajan pituus.

(b) Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää kopio Yhtiölle luovuttamistasi henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus vaatia, että Yhtiö siirtää nämä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus tietojen siirtämiseen koskee henkilötietoja, jotka käsitellään automaattisesti ja jotka perustuvat suostumukseesi tai sopimukseen, jossa olet osallisena. 

(c) Virheellisten tietojen oikaisu

Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot itsestäsi.

(d) Tiettyjen tietojen poisto

Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä poistamaan henkilötietojasi tietyin edellytyksin, esim. jos henkilötiedot eivät enää ole tarpeellisia siinä tarkoituksessa, mihin ne on kerätty.

(e) Oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa Yhtiön suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Vastustamisoikeus koskee mm. oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä, jolloin Yhtiöllä ei ole enää oikeutta käsitellä henkilötietoja, sikäli kuin Yhtiö ei voi osoittaa (i) käsittelylle huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, jolla on suurempi painoarvo kuin eduillasi, oikeuksillasi ja vapaudellasi, tai (ii) jos käsittely tapahtuu oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

(f) Oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa sitä, että Yhtiö käsittelee henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Jos vastustat sellaista käsittelyä, Yhtiön on ilman tarpeetonta viivettä lopetettava kaikki sinulle tapahtuva suoramarkkinointi.

(g) Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tapauksissa. Jos esimerkiksi olet kiistänyt henkilötietojesi oikeellisuuden, voit pyytää käsittelyn rajoittamista sellaisen ajan puitteissa, että Yhtiö voi tarkistaa, ovatko henkilötiedot oikein.

(h) Valitus

Jos haluat tehdä valituksen Yhtiön suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus jättää asiasta valitus Tietosuojavaltuutetulle.

Jos haluat pyytää rekisteriotetta, tietojen siirtoa, oikaisua, poistoa tai rajoitusta tai vastustaa tietojen käsittelyä, ota yhteyttä Yhtiöön sähköpostiosoitteessa tilitoimistomediatili.com

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Muutoksista tiedotetaan näillä verkkosivuilla.