Alan erityistuntemus

Lakitoimistojen taloushallinnon erityisosaamista vaaditaan, jotta voidaan huomioida alan spesifit vaatimukset ja käytännöt.

Tunnemme Suomen Asianajajaliiton laatiman asianajajan kirjanpito-oppaan läpikotaisin. Oppaan määrittelemät prosessit huomioiden, voimme varmistaa, että lakitoimiston taloushallinto hoidetaan asianmukaisesti ja tehokkaasti. Tiedostamme erityisen salassapitovelvollisuuden, joka liittyy alan työtehtäviin, kuten asiakkaiden laskutukseen, ja osaamme käsitellä näitä tehtäviä asianmukaisesti ja luottamuksellisesti.

Jaksotamme toimialalle tyypilliset pitkät prosessit oikeille tilikausille, mikä on keskeistä taloushallinnon sujuvuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Arjen työssämme kiinnitämme myös erityistä huomiota asiakasvaratilien hallintaan, jotta kaikki varat ovat asianmukaisesti hoidettuja ja turvattuja.