Arvonlisäverotuksen verokanta muuttuu

13.6.2024

Valmistauduthan muutokseen hyvissä ajoin ja varmistat käytössäsi olevien järjestelmien toimivuuden. 

Kasasimme oheen vinkkejä ja huomioita muutokseen liittyen. Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissäsi. Voit olla suoraan yhteydessä järjestelmäasiantuntijoihimme

Eero Nuutinen, eero.nuutinen@mediatili.com , 044 575 5847

Joni Huoman, joni.huoman@mediatili.com , 050 326 1730 

Taloushallintoliiton tekemän selvityksen mukaan 30 % yrityksissä käytössä olevista järjestelmistä ei taivu 25,5 % alv:n muutokseen ja ylimääräiseen desimaalilukuun. Tämä ei koske tilitoimistojen käyttämiä ohjelmistoja, vaan muun muassa yritysten omia kassajärjestelmiä, laskutusohjelmia tai järjestelmien integraatioita. 

Suosittelemme sinua tekemään yksityiskohtaisen luettelon kaikista tietojärjestelmistä, joissa arvonlisäverokantatietoja ylläpidetään yrityksessäsi (taloushallinnon järjestelmät, myynti- ja kassajärjestelmät ERP-järjestelmät jne.) Varmista myös ohjelmistojen väliset integraatiot ja niiden toimivuus muutoksessa.  

Tietojärjestelmien lisäksi kannattaa kiinnittää erityistä huomiota raporttien oikeellisuuteen, jotta ne tuottavat oikeaa tietoa uuden verokannan muutosten mukaisesti.  

Muutokseen kannattaa valmistautua hyvissä ajoin, ja huomioida liiketoiminnalliset sekä teknologiset näkökulmat. Myös testaukseen, käyttäjien ohjeistukseen ja mahdollisten virheiden korjaamiseen kannattaa varata aikaa. 

Kysy hyvissä ajoin toimittajaltasi ohjeita muutoksen toteutukseen. Mitä järjestelmätoimittaja tekee, ja mikä jää sinun vastuullesi? Esimerkiksi siirtyvätkö laskutusohjelmaan (tuoterekisteriin) tehdyt hintamuutokset automaattisesti verkkokauppaan, vai vaatiiko tämä erillisen päivityksen. 

Huomioita: 

  • Huolehdi, että jo tehdyissä sopimuksissa viitataan kulloinkin voimassa olevaan arvonlisäveroon, 24 %:n sijaan. 
  • Varmista, että ennakkomaksujen ja jatkuvien palveluiden laskutus tapahtuu oikean verokannan mukaisesti. Jos kyseessä on ennakkomaksu, verovelvollisuus syntyy, kun ennakkomaksu kertyy myyjälle. Osaako käytössäsi oleva järjestelmä huomioida ajalliseen kohdistamiseen liittyvät tilanteet?
  • Kun yritys myy tavaroita tai palveluita, veron suorittamisvelvollisuus syntyy silloin, kun tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan. 
  • Tavaran tuonnissa EU:n ulkopuolelta verovelvollisuus syntyy, kun tavara saapuu EU:n tullialueelle ja tulliselvitys tehdään. Kun yritys hankkii tavaroita toisesta EU-maasta, verovelvollisuus syntyy yleensä silloin, kun tavara saapuu Suomeen.
  • Jatkuvana suorituksena myyty tavara tai palvelu, kuten vuokrasopimukset, katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä. Esimerkiksi laitteen vuokraus katsotaan suoritetuksi vuokranmaksukauden päättymiskuukautena.