Accuna-raportointi

Helppoa sähköistä raportointia - Accuna

 

Accuna Raportointi on monipuolinen raportointiohjelmisto. Ohjelma tuo automaattisuutta, tehokkuutta ja visuaalisuutta kaikkeen liiketoiminnan raportointiin. Katso video:

Accuna tekee raportoinnista selkeää

Accuna tuottaa Maestro-taloushallinnon luvuista visuaaliset raportit täysin automaattisesti. Talouslukujen lisäksi raporteilla voidaan esittää myös muista järjestelmistä tuotuja tietoja kuten esimerkiksi henkilöstö-, tuotanto tai vaikkapa asiakkuustietoja. Näitä tietoja voidaan tuoda omina lukuina tai niitä voidaan yhdistellä talouslukuihin. Tietoja voidaan tuoda myös osasto-, henkilö-, tuote tai esimerkiksi toimipaikkatasoille. Accuna kokoaa kaikki tiedot kokonaisvaltaisesti.

Mediatilin asiakkaana saat raportoinnin käyttöösi helposti ja edullisesti. Kysy lisää!

Kattava grafiikka- ja mittarikirjasto
Muokattavat näkymät
Moderni ulkoasu

Automaattiset liittymät

Accuna tuo automaattisesti omaan tietokantaan kirjanpito-ohjelmaan avatut yritykset, kirjaustasot, laskentakohteet ja viennit kaikilta aikajaksoilta. Lisäksi tietokantaan voidaan tuoda myös muita tärkeitä määreitä (esim. h, kpl, m2) monipuolistamaan tiedolla johtamista ja raportointia.

Visuaaliset kuvaajat ja mittarit

Accuna sisältää kattavan grafiikka- ja mittarikirjaston. Automaattista grafiikkaa hyödyntäen yrityksen tärkeimmät arvot on helppo hahmottaa yhdellä silmäyksellä.

Raporttigeneraattori

Valmiin raporttikirjaston lisäksi voit tehdä omia raportteja rajoituksetta – helposti ilman konsulttiapua. Raporteille voit valita mm. yrityksiä, laskentakohteita, ristikkäisyyksiä ja matriiseja.

Käyttäjähallinta

Voit määrittää helposti mitä raportteja, laskentakohteita ja toimintoja eri käyttäjäprofiileihin kuuluu. Tarkat käyttäjäprofiilit helpottavat oleellisen tiedon löytymistä ja poistavat tietoturvariskin. Käyttäjätunnistuksessa voidaan hyödyntää Active Directory ja Azure AD -palveluja.

Porautuminen

Porautuminen mahdollistaa raportin tarkastelun pintaa syvemmältä. Voit porautua raportilta lukuihin, kausiin, kohteisiin, pylväskuvaajiin ja mittareihin. Yhdellä klikkauksella näet, mistä valittu luku koostuu. Laskujen kierrätysjärjestelmästä riippuen, porautuminen on mahdollista ulottaa aina laskun kuvalle asti.

Kassavirtaennustaminen

Kassavirtaennustamisella näet rahavarojen riittävyyden rullaavasti kahdentoista kuukauden päähän. Laskennallisia arvoja voit korjata ja tulevia eriä syöttää helposti aina 24 kuukauden päähän. Kassavirtaennusteet voidaan laatia historian tai budjetin perusteella.

 

Mediatili Oy | Savonlinna

  • Olavinkatu 44 A, Possentornit 3. krs.
  • 044 57 55 819
  • Y-tunnus 0685748-6

Mediatili Oy | Kokkola

  • Torikatu 40, 2. krs. Kokkola
  • 044 57 55 819

Mediatili Oy | Kyyjärvi

  • Tuliharjuntie 9, 43700 Kyyjärvi
  • 044 57 55 819

Mediatili Oy | Saarijärvi

  • Kauppakatu 5, 2. krs, Saarijärvi
  • 044 57 55 819